Pomiary geodezyjne Wieliszew

Położenie

Gmina Wieliszew położona jest w centralnej czesci województwa mazowieckiego w powiecie legionowskim, w odległosci ok. 50 km na północ od centrum Warszawy

    Gmina graniczy:
  • od północy: z rzeka Narew i Jez. Zegrzynskim,
  • od wschodu: z gmina Nieporet,
  • od południa: z gmina Jabłonna i Legionowem,
  • od zachodu z Nowym Dworem Mazowieckim.

Załatwianie spraw

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Urząd Gminy Wieliszew - ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew.

Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania

Powierzchnia gminy wynosi ok. 102 km2. Gmina Wieliszew jest gminą wiejską. Około 53% jej powierzchni to użytki rolne, a 25 % stanowią użytki leśne. Gmina Wieliszew stanowi 26% powierzchni powiatu legionowskiego.