Doświadczona kadra

Każdy Geodeta kierujący zleconymi nam pracami ma odpowiednie uprawnienia

Nowoczesny sprzęt

Posiadamy precyzyjny i nowoczesny sprzęt, który spełnia ustawowe normy

Dane o zleceniu

Na bierząco przekazujemy informacje o postępie z realizacji zleconych nam prac

Dlatego MY :)

Firma działa z dużym powodzeniem od 2011 roku.

Wykonujemy zadania z każdego etapu inwestycyjnego, m.in.

  • Przygotowanie nieruchomości - mapy prawne, podziały, wyznaczenia/ustalenia granic
  • Wspieranie projektowania - mapy do celów projektowych, uzgadnianie dokumentacji na naradach koordynacyjnych
  • Obsługa budowy - tyczenia obiektów budowlanych, wyznaczanie "0-budowy", monitoring przemieszczeń
  • Inwentaryzacje - mapy z geodezyjnej inwentaryzacji, pomiary powierzchni użytkowej

Napisz w czym możemy pomóc
layout styles

Geodeta uprawniony

To osoba posiadająca uprawnienia zawodowe nadawane przez Głównego Geodetę Kraju. Aby ubiegać się o nadanie uprawnień z dziedziny geodezji zainteresowany musi wykazać się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Gdy te warunki są spełnione wówczas może przystąpić do egzaminu, a po jego pozytywnym wyniku otrzymać uprawnienia.

Tylko geodeta uprawniony może kierować pracami podlegającymi zgłoszeniu w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sprawować nad nimi bezpośredni nadzór.